Radio Surkhet FM 90.2 MHz

कार्यक्रम तालिका

सबै
Program Name Time
भजन/राशिफल 05:00 am - 05:30 am
देश देशान्तर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
भन्छिन आमा 07:30 am - 08:00 am
खबर विचार 08:00 am - 08:15 am
गीत संगीत 08:15 am - 09:00 am
नेपालबाणि खबर 09:00 am - 09:20 am
चलचित्र गीत 09:20 am - 10:00 am
प्रतिभाको आँगन 10:00 am - 11:00 am
संक्षिप्त खबर 11:00 am - 11:10 am
म्युजीक डटकम 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:20 pm
लोक गीत 12:20 pm - 1:00 pm
भन्छिन आमा- पुन प्रसारण 1:00 pm - 2:00 pm
घर संसार 2:00 pm - 3:00 pm
नेपालबाणि खबर 3:00 pm - 3:20 pm
गीत संगीत 3:20 pm - 4:00 pm
संक्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:10 pm
लोक चौतारी 4:10 pm - 5:00 pm
गीत संगीत 5:00 pm - 6:00 pm
देउडा चौतारी 5:00 pm - 6:00 pm
नेपालबाणि खबर 6:00 pm - 6:20 pm
आवाज बिहिनको आवाज 6:00 pm - 7:00 pm
नारी आशा 6:20 pm - 7:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीत संगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बि. बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
भन्छिन आमा-पुन प्रसार 9:15 pm - 10:00 pm
Program Name Time
भजन/राशिफल 05:00 am - 05:30 am
देश देशान्तर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आधुनिक गीत 07:30 am - 08:00 am
खबर विचार 08:00 am - 08:15 am
किसन संग रेडियो 08:15 am - 09:00 am
नेपालबाणि खबर 09:00 am - 09:20 am
चलचित्र माला 09:20 am - 10:00 am
प्रतिभाको आँगन 10:00 am - 11:00 am
संक्षिप्त खबर 11:00 am - 11:10 am
म्युजीक डटकम 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:20 pm
लोक गीत 12:20 pm - 1:00 pm
संक्षिप्त खबर 1:00 pm - 1:00 pm
पप गीत 1:10 pm - 2:00 pm
घर संसार 2:00 pm - 3:00 pm
नेपालबाणि खबर 3:00 pm - 3:20 pm
मुक्तिको मार्ग 3:20 pm - 4:00 pm
संक्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:10 pm
लोक चौतारी 4:10 pm - 5:00 pm
गीत संगीत 5:00 pm - 6:00 pm
नेपालबाणि खबर 6:00 pm - 6:20 pm
बन वातावरण 6:20 pm - 8:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीत संगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बि. बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
बहकिने मन 9:15 pm - 10:00 pm
Program Name Time
भजन/राशिफल 05:00 am - 05:30 am
देश देशान्तर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आधुनिक गीत 07:30 am - 08:00 am
खबर विचार 08:00 am - 08:15 am
आशाको किरण 08:15 am - 09:00 am
नेपालबाणि खबर 09:00 am - 09:20 am
चलचित्र गीत 09:20 am - 10:00 am
प्रतिभाको आँगन 10:00 am - 11:00 am
संक्षिप्त खबर 11:00 am - 11:10 am
थारु गीत 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:20 pm
लोक गीत 12:20 pm - 1:00 pm
संक्षिप्त खबर 1:00 pm - 1:00 pm
पप गीत 1:10 pm - 2:00 pm
घर संसार 2:00 pm - 3:00 pm
नेपालबाणि खबर 3:00 pm - 3:20 pm
मुक्तिको मार्ग 3:20 pm - 4:00 pm
संक्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:10 pm
लोक चौतारी 4:10 pm - 5:00 pm
देउडा चौतारी 5:00 pm - 6:00 pm
नेपालबाणि खबर 6:00 pm - 6:20 pm
आवाज बिहिनको आवाज 6:00 pm - 7:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीत संगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बि. बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
राग अनुराग 9:15 pm - 10:00 pm
Program Name Time
भजन/राशिफल 05:00 am - 05:30 am
देश देशान्तर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
उच्च मूल्य कृषि 07:30 am - 08:00 am
खबर विचार 08:00 am - 08:15 am
आशाको किरण 08:15 am - 09:00 am
नेपालबाणि खबर 09:00 am - 09:20 am
चलचित्र गीत 09:20 am - 10:00 am
प्रतिभाको आँगन 10:00 am - 11:00 am
संक्षिप्त खबर 11:00 am - 11:10 am
म्युजीक डटकम 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:20 pm
लोक गीत 12:20 pm - 1:00 pm
संक्षिप्त खबर 1:00 pm - 1:00 pm
पप गीत 1:10 pm - 2:00 pm
घर संसार 2:00 pm - 3:00 pm
नेपालबाणि खबर 3:00 pm - 3:20 pm
मुक्तिको मार्ग 3:20 pm - 4:00 pm
संक्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:10 pm
लोक चौतारी 4:10 pm - 5:00 pm
देउडा चौतारी 5:00 pm - 6:00 pm
नेपालबाणि खबर 6:00 pm - 6:20 pm
गीत संगीत 6:20 pm - 7:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीत संगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बि. बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
हिन्दि गीत 9:15 pm - 10:00 pm
Program Name Time
भजन/राशिफल 05:00 am - 05:30 am
देश देशान्तर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आधुनिक गीत 07:30 am - 08:00 am
खबर विचार 08:00 am - 08:15 am
गीत संगीत 08:15 am - 09:00 am
नेपालबाणि खबर 09:00 am - 09:20 am
चलचित्र गीत 09:20 am - 10:00 am
प्रतिभाको आँगन 10:00 am - 11:00 am
संक्षिप्त खबर 11:00 am - 11:10 am
थारु गीत 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:20 pm
लोक गीत 12:20 pm - 1:00 pm
संक्षिप्त खबर 1:00 pm - 1:00 pm
पप गीत 1:10 pm - 2:00 pm
घर संसार 2:00 pm - 3:00 pm
नेपालबाणि खबर 3:00 pm - 3:20 pm
मुक्तिको मार्ग 3:20 pm - 4:00 pm
संक्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:10 pm
लोक चौतारी 4:10 pm - 5:00 pm
हेलो भन्छिन आमा 5:00 pm - 6:00 pm
नेपालबाणि खबर 6:00 pm - 6:20 pm
बाल बाटिका 6:20 pm - 7:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीत संगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बि. बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
हिन्दि गीत 9:15 pm - 10:00 pm
Program Name Time
भजन/राशिफल 05:00 am - 05:30 am
देश देशान्तर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आधुनिक गीत 07:30 am - 08:00 am
खबर विचार 08:00 am - 08:15 am
नेपाल चौतारी 08:15 am - 09:00 am
नेपालबाणि खबर 09:00 am - 09:20 am
चलचित्र माला 09:20 am - 10:00 am
प्रतिभाको आँगन 10:00 am - 11:00 am
संक्षिप्त खबर 11:00 am - 11:10 am
म्युजीक डटकम 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:20 pm
संदेश सम्झना 12:20 pm - 1:00 pm
संक्षिप्त खबर 1:00 pm - 1:00 pm
पप गीत 1:10 pm - 2:00 pm
घर संसार 2:00 pm - 3:00 pm
नेपालबाणि खबर 3:00 pm - 3:20 pm
मुक्तिको मार्ग 3:20 pm - 4:00 pm
संक्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:10 pm
लोक चौतारी 4:10 pm - 5:00 pm
गीत संगीत 5:00 pm - 6:00 pm
नेपालबाणि खबर 6:00 pm - 6:20 pm
बाल बाटिका 6:20 pm - 7:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
गीत संगीत 8:00 pm - 8:45 pm
बि. बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
हिन्दि गीत 9:15 pm - 10:00 pm
Program Name Time
भजन/राशिफल 05:00 am - 05:30 am
देश देशान्तर 05:30 am - 06:00 am
नेपाली बहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
बी बी सी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
आधुनिक गीत 07:30 am - 08:00 am
खबर विचार 08:00 am - 08:15 am
नागरिक सरोकार 08:15 am - 09:00 am
नेपालबाणि खबर 09:00 am - 09:20 am
चलचित्र काउन्टडाउन 09:20 am - 10:00 am
म्युजीक टप सेभेन 10:00 am - 11:00 am
संक्षिप्त खबर 11:00 am - 11:10 am
तपाई गीत गाउनुहोस 11:10 am - 12:00 pm
नेपाली खबर 12:00 pm - 12:20 pm
कुइज कनेक्सन 12:20 pm - 1:00 pm
संक्षिप्त खबर 1:00 pm - 1:00 pm
नयाँ पुस्ता 1:10 pm - 2:00 pm
साथीसंग मनका कुरा 2:00 pm - 3:00 pm
नेपालबाणि खबर 3:00 pm - 3:20 pm
गीत संगीत 3:20 pm - 4:00 pm
संक्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:10 pm
साथीमा तिम्रो 4:10 pm - 5:00 pm
भन्छिन आमा 5:00 pm - 6:00 pm
नेपालबाणि खबर 6:00 pm - 6:20 pm
गीत संगीत 6:20 pm - 7:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
स्पर्स 8:00 pm - 8:45 pm
बि. बि.सि. नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
हिन्दि गीत 9:15 pm - 10:00 pm